ADVIESORGANEN

Onder de kop "Adviesbureaus ontdekten een Nieuw Slochteren in Den Haag' (NRC Handelsblad, 27 februari) schrijft Herman Wigbold over de sluipende onzichtbare adviesorganen in het overheidsapparaat. Deze zouden, evenals de vele vaste adviesorganen, moeten verdwijnen.

Ministeries kunnen miljoenen besparen en nog eens miljoenen binnenhalen, als met meer flexibiliteit, creativiteit en adequate honorering, gebruik wordt gemaakt van de kunde van externe adviseurs. Massaal adviesorganen en adviseurs de deur uit doen, is geen oplossing. Snijden mag, maar dat moet dan wel voorzichtig worden gedaan. Ook moet zorgvuldig worden gekeken of uitbreiding nodig is. Er zou een adviesorgaan moeten bijkomen voor de verbetering van het imago van de BV Nederland. Die adviesgroep zal een centraal Public Relations- en Voorlichtingsbeleid moeten uitzetten voor de komende jaren.

De ministeries hebben de handen vol aan wat voor hen het beste lijkt te zijn, terwijl er maar heel weinig gezamenlijks is. Extern geldt vooral de (goede) exportbevordering van de EVD en niet het gestructureerd presenteren van Nederland als een land waar meer dan kaas, klompen en tulpen zijn te halen. Als een land met een grote maatschappelijke tolerantie, goede sociale voorzieningen, een uitstekende gezondheidszorg en hoog ontwikkelde technologische bedrijven. Een waardig en waardevol land waarmee het goed zakendoen is en waarvan topfunctionarissen ook internationaal voor topfuncties geschikt zijn. Nederland zal meer voor zichzelf moeten opkomen, zich centraal moeten promoten en zijn lobby goed moeten ontwikkelen. En dat kan met de hulp van deskundige adviseurs. Primair ligt er de taak te inventariseren wat er al is. Daardoor zullen ook de besparingen kunnen worden bekeken. Na deze analyse moet een strategie voor de komende jaren worden opgesteld en zal op stelselmatige wijze in binnen- en buitenland, begrip kunnen worden gekweekt voor ons geweldige land.