Yen loopt op naar historisch hoogtepunt

AMSTERDAM, 5 MAART. De Japanse yen bereikte de afgelopen twee weken een nieuw hoogtepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Duitse mark.

Initieel werd de koers van de Japanse valuta opgedreven door speculatie op een overeenkomst tussen de Ministers van Financiën van de zeven belangrijkste industrielanden, die erop gericht zou zijn om het alsmaar stijgende overschot op de Japanse handelsbalans terug te dringen door een waardestijging van de yen. Deze maakt immers Japanse exporten duurder en import voor Japanners goedkoper. De Ministers van Financiën lieten tijdens hun bijeenkomst afgelopen weekend echter niets blijken van een dergelijke overeenkomst. Toch leidde dit niet tot een terugval van de yen, hetgeen wellicht moet worden toegeschreven aan het feit dat Japanse bedrijven en beleggers eind maart de boeken sluiten. Om eventueel tegenvallende bedrijfsresultaten een wat beter aanzien te geven, wordt winst genomen op buitenlandse beleggingen, wat vraag naar yens en aanbod van (onder andere) dollars en D-marken betekent. Als deze verklaring voor de koersstijging van de yen in de afgelopen dagen steek houdt, zou dit kunnen betekenen dat de yen tot eind maart kan doorstijgen, om daarna een deel van de koerswinst prijs te geven. Zo'n koerscorrectie wordt versterkt door de verwachting dat de Japanse centrale bank binnen afzienbare tijd andermaal de officiële tarieven zal verlagen om de noodlijdende economie een extra groei-impuls te geven. Daarvoor pleit het feit dat de regering nog steeds geen accuraat stimuleringsbeleid kan voeren, omdat politieke schandalen de besluitvorming in het parlement haast onmogelijk maken.

Zo sterk als de Japanse yen oogt, zo zwak presteerde het Britse pond. Deze valuta bereikte de afgelopen weken een nieuw dieptepunt tegenover de Duitse mark, niettegenstaande de steeds sterker wordende signalen dat de Britse economie de recessie achter zich heeft gelaten. Koersbepalend is echter de vrees dat in de begroting, die binnenkort wordt bekendgemaakt, lastenverzwaring voor burgers zullen worden aangekondigd. Een krap budgettair beleid lijkt dan actueel te worden, eventueel geflankeerd door een ruimer monetair beleid. Dat is slecht nieuws voor de Britse munt.

Enige steun kan komen van de Bundesbank als deze op 18 maart andermaal de officiële tarieven verlaagt. Gisteren hield de Duitse centrale bank dit kruit droog, ofschoon het aanzicht van de Duitse economie versombert en de sociale partners in reactie daarop tot loonmatiging lijken te besluiten. De Franse parlementsverkiezingen liggen immers in het verschiet (21 en 28 maart) hetgeen tot speculatieve druk op de Franse franc kan leiden. Met een renteverlaging in Duitsland kan de speculatieve druk op de franc effectief worden gepareerd. Wel besloot de Bundesbank vanmorgen om de tarieven voor speciale beleningen met bijna 0,25 procentpunt te verlagen, een belangrijke voorbode voor de renteverlaging op 18 maart. Verwacht mag worden dat de dollar hierdoor sterker wordt ten opzichte van het D-mark blok. De afgelopen weken bewoog de Amerikaanse munt zich ten opzichte van dat blok in een nauwe "trading-range'. Slechte conjunctuurcijfers uit de VS en Duitsland hielden de munt in een wankel evenwicht. Hetzelfde ten slotte gold voor de koersontwikkeling binnen het EMS. De schijnbare rust kan door de Franse verkiezingen onverhoopt snel omslaan in een nieuwe ronde met valutaire onrust.

Bron: Economisch Bureau ING Bank