Winst Heineken stijgt met 13 procent

ROTTERDAM, 5 MAART. Heineken heeft vorig jaar een winst geboekt van 463 miljoen gulden, bijna dertien procent meer dan in 1991. De omzet is met 2,9 procent gestegen tot 8,9 miljard gulden. Dat heeft Heineken vandaag bekendgemaakt.

De winstcijfers van de Nederlandse bierbrouwer komen veel spectaculairder uit indien de buitengewone resultaten in de berekening worden betrokken. Heineken heeft vorig jaar een boekwinst van 101 miljoen gulden behaald op de verkoop van grond in Singapore. Daarmee komt de totale netto winst over 1992 uit op 564 miljoen gulden, een kwart hoger dan het jaar daarvoor.

Heineken heeft in 1992 goed gedraaid. Het verkoopvolume van biermerken als Heineken en Amstel is in Nederland opnieuw gestegen, evenals in landen als Griekenland, Italië en de Verenigde Staten. De winstmarges konden stijgen als gevolg van hogere verkoopprijzen en de toenemende belangstelling van buitenlandse consumenten voor Heineken, dat buiten Nederland als een hoogeprijsd premium bier wordt verkocht. De brouwerij heeft de marges verder zien verbeteren als gevolg van eerder ingezette maatregelen om de produktiviteit te vergroten.

De gerealiseerde winststijging van 13 procent ligt volgens een woordvoerster van Heineken “in de lijn der verwachtingen”. Zij bevestigde dat de winstgroei, die in het eerste half jaar 17 procent bedroeg, in de laatste zes maanden is afgevlakt. Oorzaken daarvan zijn volgens de woordvoerster de ontwikkeling van de economie en de valuta-ontwikkelingen. Vooral de lagere koersen van de lire en de peseta hebben de resultaten gedrukt.

Heineken heeft vorig jaar een bedrijfsresultaat behaald van 733 miljoen gulden, drie miljoen gulden meer dan in 1991. Die geringe stijging is volgens de onderneming te wijten aan een verhoging van de voorziening voor herstructureringskosten bij de Spaanse dochter van Heineken, El Aguila. Deze voorziening, waarover het concern verder geen mededelingen wil doen, is nu zo groot dat de lopende herstructureringen bij El Aguila volgens Heineken nauwelijks meer gevolgen zullen hebben voor de resultaten in de komende jaren.

De bierbrouwer heeft de opbrengsten van de grondverkoop in Singapore onder andere gebruikt om een deel van de uitstaande schulden af te lossen, waardoor de rentekosten omlaag gingen.