Toestand Z-Soedan "afschuwelijk'

NAIROBI, 5 MAART. Honderdduizenden Zuidsoedanezen lopen het gevaar te sterven tenzij de internationale gemeenschap snel meer levensmiddelen en medicijnen naar het gebied stuurt. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Soedan, Don Petterson, gisteren gezegd na een vijfdaagse rondreis in het zuiden.

Petterson vergeleek de toestand in Zuid-Soedan, waar sinds 1983 een burgeroorlog aan de gang is, met die in het naburige Somalië, waar een multinationale troepenmacht uiteindelijk na enkele jaren burgeroorlog heeft ingegrepen. Volgens de ambassadeur heeft het land niet alleen meer humanitaire hulp nodig, maar ook een “actievere” interventie om een eind te maken aan de oorlog. Die heeft al honderdduizenden mensen het leven gekost, een deel als direct gevolg van de gevechten, maar de meesten door de resulterende voedselproblemen. Zowel het Arabische, islamitische regeringsleger als de zwarte, christelijke dan wel animistische rebellen gebruiken voedsel(hulp) als wapen in de oorlog.

“Ik was met afschuw vervuld door het lijden waarvan ik getuige was en door de menselijke kosten van deze strijd om overheersing over dit verwoeste en te vaak vergeten deel van de wereld”, zei Petterson op een persconferentie in Nairobi. “We zagen wandelende skeletten, kinderen en andere mensen op de rand van de dood, met een vakante blik in de ogen, mensen vol met ziekten - het hele aanzien en de reuk van misdeling en wanhoop.”

Het Soedanees Volksbevrijdingsleger (SPLA) begon in 1983 zijn strijd om gelijkberechtiging voor het zwarte zuiden. De beweging is in 1991 echter gespleten, en de versplintering gaat steeds verder door. Volgens Petterson is de huidige verdere verslechtering van de situatie in Zuid-Soedan grotendeels te wijten aan de gevechten tussen de rebellen onderling.

De Amerikaanse ambassadeur toonde zich niet optimistisch over de voorgestelde vredesonderhandelingen tussen de regering en de rebellen, omdat althans een deel van de opstandelingenleiders van geen compromis wil weten. Maar “als het overleg mislukt, moet de internationale gemeenschap naar mijn mening gaan denken aan een actievere interventie in de speurtocht naar vrede, in termen van bemiddeling of wat dan ook.” Hij gaf niet aan welke vorm andere actie zou kunnen aannemen.

“Allereerst moet worden gewaarborgd dat het humanitair hulpprrogramma zo doelmatig mogelijk is (..) Om voedsel en andere voorraden naar binnen te krijgen (..) Zo snel mogelijk”, zei Petterson. “Daarna moet de internationale gemeenschap het lange-termijn probleem aanpakken.” (AP)