Testosteronregels weer ter discussie

BONN, 5 MAART. De nieuwe doping-affaire rondom Ben Johnson heeft een reactie opgeroepen van de Duitse expert Werner Franke, een voormalige Oostduitser die veel onderzoek heeft verricht op het gebied van het gebruik van verboden stimulerende middelen. Franke, thans werkzaam als bioloog in Heidelberg, sprak zich gisteren uit voor wijziging van de regels aangaande de toegestane niveaus van testosteron bij sportlieden.

Testosteron is de basis van alle verboden anabole steroïden. Het hormoon wordt door het lichaam aangemaakt in de testikels. In verreweg de meeste gevallen verhoudt testosteron zich in het lichaam tot zijn regulerende substantie epi-testosteron als 1:1. Wanneer bij een dopingcontrôle een verhouding van 6:1 wordt aangetroffen is dat een reden tot het het spreken van doping. Er bestaat echter een grijs gebied tussen zes en tien. Het Internationaal Olympisch Comité beveelt in die situatie nader onderzoek aan om uit te sluiten dat de sporter het testosteron op natuurlijke wijze aanmaakt.

Het feit dat de IAAF de medische commissie bijeenroept zou een aanwijzing kunnen zijn dat de verhouding testosteron/epi-testosteron die in het urinemonster van Johnson is aangetroffen in dit grijze gebied ligt.

Franke, die in het voormalige Oost-Duitsland uitgebreide studies heeft verricht op het gebied van dope, is van mening dat het grijze gebied moet worden afgeschaft. Hij vindt dat hoge niveaus alleen kunnen worden veroorzaakt door het gebruik van verboden middelen. (Reuter/SID)