"Spaarloon populair bij werknemers'

DEN HAAG, 5 MAART. Werknemers zullen in onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden “massaal” kiezen voor spaarloonregelingen boven opties op aandelen in het eigen bedrijf. Dat schrijft de Raad van Centrale Ondernemersorganisaties (RCO) in een commentaar op het initiatief-wetsvoorstel van PvdA en CDA om werknemers belastingvrij te laten delen in de winst.

Op het ogenblik kunnen werknemers via spaarregelingen en "feestuitkeringen' maximaal 1.300 gulden per persoon per jaar belastingvrij ontvangen. PvdA en CDA willen bijzondere vormen van loon, zoals spaarloon, winstdeling, premiespaarregelingen, werknemersaandelen, personeelsobligaties en aandelenopties belastingvrij maken, tot een maximum van 2.250 gulden.

Het RCO acht dit gewenst, maar vreest dat werknemers door onbekendheid huiverig zullen staan tegenover aandelenopties, zeker als zij de aandelen vier jaar lang niet mogen verhandelen. De werkgevers stellen voor om voor aandelenopties helemaal geen of een korte blokkeringsperiode in te stellen, en de blokkade te verlichten door werknemers de mogelijkheid te geven spaarloon te gebruiken voor een levensverzekering of een spaarkasrekening die bedoeld is voor aankoop van een huis.