School eist uitspraak nieuwbouw

ARNHEM, 5 MAART. De besturen van drie basisscholen in de Arnhemse nieuwbouwwijk Rijkerswoerd hebben een brief aan de voorzitter van de Raad van State gestuurd, waarin de raad wordt gesommeerd op korte termijn uitspraak te doen over toestemming om een nieuwe school te bouwen in de wijk. Dat hebben de schoolbesturen vandaag bekendgemaakt.

De schoolbesturen willen de Raad van State voor de rechter dagen als de uitspraak nog lang op zich laat wachten. Via een kort geding willen de scholen de raad dwingen uitspraak te doen over het conflict tussen de schoolbesturen die een nieuw gebouw willen en het ministerie van onderwijs en wetenschappen, dat daarvoor geen toestemming geeft.

In Rijkerswoerd is op dit moment gevestigd in één schoolgebouw. Daarin zitten de rooms-katholieke, de protestants-christelijke en de openbare basisschool. Eind jaren tachtig besliste het ministerie dat het niet nodig was een school bij te bouwen in de nieuwbouwwijk, alhoewel dat vanaf het begin van Rijkerswoerd wel de bedoeling is geweest.

Het bestuur van de RK-basisschool stapte daarop naar de Raad van State. Toen de behandeling van het beroep uitbleef, heeft het bestuur gevraagd om een voorlopige voorziening. De voorzitter van de raad besliste in juli 1992 dat een uitspraak niet nodig was, aangezien een verkorte bodemprocedure aanstaande was. Die procedure heeft inmiddels gediend, maar er is nog steeds geen uitspraak.

Volgens de schoolbesturen is het ruimtegebrek inmiddels zo nijpend geworden, dat speellokalen moesten worden opgeofferd om alle klassen onder te brengen. Rijkerswoerd is met name de laatste jaren explosief gegroeid. Daarom willen de besturen dat de Raad van State zo snel mogelijk een voorlopige voorziening toewijst, zodat de bouw kan beginnen.