PTT wil de klant laten betalen voor "in gesprek'

DEN HAAG, 5 MAART. PTT Telecom gaat na of het mogelijk is de kosten van gesprekken die niet tot stand komen (omdat het gekozen nummer in gesprek is of niemand opneemt) in rekening te brengen.

Dit zogenoemde “call-attent tarief” bestaat al in Denemarken en Oostenrijk. De woordvoerder benadrukt dat deze tarifering deel uit maakt van een brede studie. “En als het al ingevoerd zal worden, zal dat nog jaren duren.”PTT Telecom onderzoekt nieuwe tariefmogelijkheden voor het telefoonverkeer, die beter zijn afgestemd op het “bel-patroon” van de consument. Veel-bellers zouden bij voorbeeld tegen een hoger abonnementstarief lagere gesprekskosten kunnen krijgen; weinig-bellers kunnen dan op hun beurt een goedkoper abonnement krijgen, maar hogere gesprekskosten. Dat heeft een woordvoerder van PTT Telecom vrijdag bevestigd.

Dat heeft te maken met de tot standkoming van gemoderniseerde “snelle en slimme” telefooncentrales. Het duurt nog een paar jaar alvorens alle 7,5 miljoen telefoonaansluitingen via zo'n centrale lopen.

De ministerraad besloot vandaag dat PTT Telecom niet gesplitst hoeft te worden. Bij de verzelfstandiging van PTT Telecom in 1988 werd besloten het bedrijf te splitsen in een maatschappij die alleen belast is met de uitvoering van de nutstaken en een maatschappij die de commerciële activiteiten op telecommunicatiegebied uitvoert.

Volgens de ministerraad is er echter geen gevaar dat de PTT misbruik maakt van haar concessie. Daar zou sprake van zijn als PTT Telecom inkomsten die ze verkrijgt uit het instandhouden van het telefoonnet zou benutten voor commerciële activiteiten.

De ministerraad is daarom akkoord gegaan met het voorstel van minister Maij van verkeer en waterstaat om de Machtigingswet PTT te wijzigen. Hiermee komt de in de machtigingswet vastgelegde verplichting tot splitsing van PTT Telecom te vervallen. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Machtigingswet PTT Nederland NV is voor advies naar de Raad van State gestuurd.