Personele gevolgen door tekort Fuchs

ROTTERDAM, 5 MAART. De komende reorganisatie van het Haags Gemeentemuseum, dat na het recente vertrek van directeur Rudi Fuchs kampt met een tekort van bijna vier miljoen gulden, kan gevolgen hebben voor de personele bezetting en een grote Mondriaan-tentoonstelling. Dat zegt J.L. Locher, conservator collecties en waarnemend directeur van het museum.

Door de halvering van de musemcollectie van 150.000 naar 70.000 stukken, ingezet onder Fuchs, was al voorzien dat de museumstaf van 119 formatieplaatsen zou moeten inkrimpen, “want als je onderdelen sluit, dan gaan er op termijn mensen weg”, zegt Locher. Maar nu biedt datzelfde plan de gemeente ten opzichte van het personeel “een goed handvat” om sneller in te krimpen. “Onze steun heeft dat niet, wij zullen ons ertegen verzetten. Het is bovendien niet gemakkelijk in de praktijk uitvoerbaar, want mensen hebben rechten”, aldus Locher.

Volgens de gemeente wordt een onderzoek naar de taken en functieplaatsen in het museum afgerond vóór het zomerreces. “De gemeenteraad heeft dan het laatste woord”, aldus een woordvoerder.

Het is onzeker of de omvangrijke Mondriaan-tentoonstelling doorgaat die voor eind volgend jaar op het programma staat, aldus Locher, omdat de zalen niet voldoen aan de klimatologische eisen die de bruikleengevers stellen. De begroting van deze tentoonstelling is bepaald op tien miljoen gulden. Verbetering en uitbreiding van de klimatologische apparatuur is hierbij inbegrepen. “Maar als de gemeente absolute zekerheid eist over de begroting en geraamde opbrengsten, zoals sponsor- en entreegelden, dan worden zowel de tentoonstelling als die nieuwe voorzieningen hachelijk”, zegt Locher. Volgens de gemeente gaat de tentoonstelling zeker door. “Dat bedrag zal wel uit hoeken en gaten door de daarbij betrokken stichting bijeengesprokkeld worden”, aldus de gemeentelijke woordvoerder.

Een nieuw bedrijfsplan is opgesteld om “greep te krijgen op het management en het geld, en om met een schone lei te beginnen”, aldus waarnemend directeur Locher. Het plan voorziet onder meer in een versobering van het tentoonstellingsprogramma, een versnelde, goedkopere uitvoering van zaalinrichtingen, een uitbreiding van educatieve activiteiten en meer publieksvriendelijke voorzieningen, zoals bewegwijzering en een grotere boekwinkel . “Wij hopen op deze wijze weer een pluriform publiek naar het museum te lokken. De entreegelden hebben we hard nodig”, zegt Locher.

    • Marianne Vermeijden