Overleg VN en Serviërs over aftocht moslims

SARAJEVO, 5 MAART. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties voeren onderhandelingen over de vrije aftocht van vluchtelingen uit de moslimenclaves in Oost-Bosnië, die worden belegerd door Servische milities.

VN-woordvoerders verklaarden gisteren dat de bevelhebber van de Bosnisch-Servische milities, generaal Ratko Mladic, had ingestemd met een staakt-het-vuren van 24 uur gedurende het weekeinde, om burgers in de gelegenheid te stellen de enclaves te verlaten, waarin zij sinds maanden zijn opgesloten. Ook zouden internationale hulpinstanties toestemming hebben gekregen de enclaves dan te bezoeken. Amerikaanse vliegtuigen hebben vannacht opnieuw hulppakketten uitgeworpen, ditmaal boven de enclave Zepa.

Eerdere berichten over de val van een andere enclave, Cerska, en een slachting onder de moslimbevolking zijn tot nu toe niet bevestigd. De Franse generaal Philippe Morillon, bevelhebber van de VN-troepen in Bosnië-Herzegovina, zou vandaag per helikopter een bezoek brengen aan Cerska.

Bronnen bij de VN in New York hebben gisteravond en vanochtend gezinspeeld op een doorbraak in het Bosnische vredesoverleg. Er zouden aanwijzingen zijn dat de Bosnische president Izetbegovic een cruciaal onderdeel van het vredesplan binnenkort zou willen accepteren, namelijk de opdeling van Bosnië-Herzegovina in "kantons' die respektievelijk onder Servisch, Kroatisch en moslimbestuur zouden vallen.

Izetbegovic wijst het plan tot op heden af, omdat het de Servische veroveringen tot op grote hoogte zou erkennen. Ook de Serviërs wijzen de door de onderhandelaars Vance en Owen voorgestelde opdeling nog steeds af. Zij zouden een kwart van hun veroveringen in Bosnië moeten prijsgeven. Tevens eisen zij dat hun gebieden door een corridor met Servië zijn verbonden.

Gisteren erkende Izetbegovic al de zogeheten "militaire paragrafen' van het vredesplan, die bepalen dat de zware wapens - waarover met name de Serviërs beschikken - onder VN-toezicht worden geplaatst. Bosnië had eerder de garantie geëist dat de Serviërs hun zware wapens niet zouden kunnen terughalen na een staakt-het-vuren.

De "militaire paragraaf' blijft echter een struikelblok, omdat Karadzic gisteren verklaarde dat zijn partij nooit had ingestemd met de volledige zeggenschap van de VN over de zware wapens, slechts met "toezicht' van de VN.

De Verenigde Staten hebben erkenning van het vredesplan door alle partijen als voorwaarde gesteld om bij te dragen aan een vredesmacht die op de wapenstilstand moet toezien. (AFP, AP)