Oud-premier Zijlstra wil bevriezing overheidsuitgaven

DEN HAAG, 5 MAART. Oud-premier dr. J. Zijlstra (CDA) vindt dat een volgend kabinet de overheidsuitgaven moet bevriezen. “Het lijkt me verstandig als er pas op de plaats wordt gemaakt”, zegt Zijlstra, die op 24 maart een CDA-rapport presenteert over economische groei en overheidsfinanciën. De uitgaven van de overheid mogen - zo stelt het rapport - alleen aan inflatie worden aangepast.

Zijlstra's studiegroep, die dit advies opstelt, maakt deel uit van de commissie die het verkiezingsprogram van het CDA opstelt. “Er gaan veel stemmen op die deze visie ondersteunen”, aldus Zijlstra, die ook minister van financiën en president van De Nederlandsche Bank was.

Zijn partijgenoot minister Andriessen (economische zaken) heeft in december een lans gebroken om de uitgaven van Rijk, lagere overheden en de uitvoeringsinstanties van de sociale verzekeringen te bevriezen. Afspraken over een verdere verlaging van het financieringstekort van het Rijk zijn dan niet nodig. “Ik vind de gedachte van Andriessen sympathiek”, zei Zijlstra vanochtend.

Het advies van Zijlstra's studiegroep verhoogt de druk op CDA-fractieleider Brinkman om in deze regeerperiode te blijven aandringen op handhaving van de afgesproken aanpak van het financieringstekort. Voor PvdA-minister Kok (financiën) is de norm van het regeerakkoord “geen ijzeren randvoorwaarde” meer, omdat omvangrijke bezuinigingen een ongunstig effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Houdt men zich in deze kabinetsperiode niet aan afspraken ten aanzien van het financieringstekort, dan wordt Brinkman daar in de volgende regeerperiode als mogelijk minister-president mee geconfronteerd.

Het kabinet moet de komende weken een beslissing nemen over een bezuinigingsbedrag van negen miljard gulden in 1994. Voor dit jaar bedraagt het tekort 2,5 miljard, zo werd vanmiddag bekend. Financiën zei vanochtend in een reactie dat er over "de nul-optie' wordt nagedacht, maar volgens een woordvoerder is het onzeker of deze lijn reeds in 1994 kan worden gerealiseerd. Financieel specialist van de PvdA-fractie, A. Melkert, voorziet weinig problemen met de “abstracte richting” die Zijlstra aangeeft. “Het is mij wel duidelijk dat de ruimte voor toename van de overheidsuitgaven in de jaren negentig krap bemeten is. Ik zie geen grote verschillen in de benadering van de PvdA en die van Zijlstra.”

Volgens Zijlstra is het mogelijk de overheidsuitgaven met de "nuloptie' sterk in de hand te houden. Als er in de loop van de jaren negentig toch nog economische groei komt, zouden de extra overheidsinkomsten moeten worden gebruikt voor verlaging van de lasten, investeringen of verlaging van het financieringstekort.