Nederland en Canada eens over nieuw belastingverdrag

DEN HAAG, 5 MAART. Nederland en Canada hebben gisteren een akkoord bereikt over de aanpassing van het belastingverdrag. De belangrijkste wijziging is de verlaging van de ingehouden bronbelasting van 10 naar 5 procent.

Voorwaarde is dat de deelneming ten minste 25 procent van het kapitaal of 10 procent van het stemrecht vertegenwoordigt. Een belastingovereenkomst moet voorkomen dat inkomsten dubbel worden belast en biedt investeerders zekerheid over fiscale behandeling.

Canada verlaagt in een periode van vijf jaar de bronbelasting op deelnemingsdividenden naar 5 procent. Nederland voert de verlaging van deze bronbelasting met ingang van 1993 ineens door.

Ook de Canadese bronbelasting op rente-inkomsten zal worden verlaagd van 15 naar 10 procent. Deze verlaging is 1 januari ingegaan.

De overeenkomst voorziet verder in een aanmerkelijke vereenvoudiging van de regeling voor de belastingheffing van pensioen en sociale zekerheidsuitkeringen. Canada en Nederland hebben besloten om alle periodieke pensioenen en uitkering “in beginsel” voor belastingheffing toe te wijzen aan het land waar de genieter van die inkomesten woont; onder voorbehoud van een belastingheffing van maximaal 15 procent over de bruto-inkomsten in het land waar deze inkomsten afkomstig zijn.