Jeltsin beschuldigd van plannen "terrorisme'

MOSKOU, 5 MAART. De Russische parlementsvoorzitter Roeslan Chasboulatov heeft president Jeltsin ervan beschuldigd dat hij “terroristische daden” voorbereidt, waaronder het plegen van moorden, met de bedoeling de conservatieven in het parlement in discrediet te brengen.

Hij uitte zijn beschuldiging nadat Jeltsin geen gehoor had gegeven aan de oproep van het parlement uitleg te komen geven over de lange bijeenkomst die de president woensdag had met de bevelhebbers van de diverse militaire regio's. Dit onderhoud was aanleiding voor geruchten dat er een militaire coup in de maak zou zijn. Jeltsin bleef echter weg, volgens zijn vertegenwoordiger bij het parlement vanwege het officiële bezoek van de Finse president Koivisto.

Het Russische parlement heeft vervolgens, zoals al verwacht, besloten het Congres van Volksafgevaardigden, het hoogste orgaan in Rusland, volgende week woensdag in een spoedzitting bijeen te roepen om te spreken over de machtsstrijd tussen het parlement en Jeltsin. Het Volkscongres komt gewoonlijk twee keer per jaar bijeen en zou zijn volgende zitting moeten houden in april. Conservatieve parlementsleden willen echter dat dit uitgebreide parlement het voor 11 april geplande grondwettelijk referendum aflast. Deze volksraadpleging, waaraan Jeltsin nog altijd vasthoudt, is bedoeld om een nieuwe grondwet in te voeren die duidelijkheid schept in de machtsverdeling tussen president en parlement.

Een aantal conservatieven meent overigens dat het bijeenroepen van een Volkscongres niet nodig is. Jeltsin zou niet populair meer zijn en hij zou het daarom bij een volksraadpleging toch afleggen. (Reuter)