Foto: IJMUIDEN - Vanaf de noordzijde van het ...

Foto: IJMUIDEN - Vanaf de noordzijde van het Noordzeekanaal wordt een watertransportleiding onder het kanaal gegraven. Totale lengte van de buis is 620 meter. Het project is op vijf miljoen gulden begroot. (Foto NRC Handelsblad/Leo van Velzen)