Eén op de vijf Fransen is racist

Door onze correspondent PARIJS, 5 MAART. Een van de vijf Fransen beschouwt zich als "overtuigd racist' en een op de drie voelt zich aangetrokken door het racisme.

Anderzijds is de meerderheid van de Fransen voorstander van concrete maatregelen, inclusief strafrechtelijke om een eind te maken aan het racisme en de problemen die voortkomen uit de immigratie. Dat is het verrassende resultaat van een enquête die vorig jaar november is uitgevoerd en waarvan de uitslag nu is gepubliceerd. Tegenover de geconstateerde sentimenten bij de bevolking staat de daling van het aantal racistische incidenten die door het ministerie van binnenlandse zaken is geconstateerd. In 1988 waren er 64 racistische acties (met drie doden en 51 gewonden), vorig jaar was dit aantal verminderd tot 28 (met vijftien gewonden). Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Nationale Consultatieve Commissie voor de Rechten van de Mens, een door de regering in het leven geroepen orgaan dat jaarlijks een rapport uitbrengt over racisme en mensenrechten in Frankrijk. De commissie concludeert op grond van de resultaten van de enquête en op basis van het aantal daadwerkelijk in 1992 vastgestelde gevallen van racisme, dat de Franse samenleving zich in grote mate bewust is van het aanwezige racisme, dat ze afkeurt en als strijdig met haar waarden beoordeelt.