De orthopaedisch chirug moet nooit blindelings op ...

De orthopaedisch chirug moet nooit blindelings op zijn timmermansoog vertrouwen. Voor zijn timmerwerk thuis geldt dat juist daar de grootste ongelukken gebeuren.

N.J.A. Tulp, Katholieke Universiteit Nijmegen

De korte golven van de beleidscyclus van een vakbond corresponderen slecht met de lange golven van het wetenschappelijk onderzoek.

G. van der Veen, Vrije Universiteit Amsterdam

Als de huidige onrust in het onderwijs gehandhaafd blijft gaat de kwaliteit van het onderwijs nog deze eeuw ten onder.

J.F.A.M. Wijffels, Vrije Universiteit Amsterdam

Het opheffen van de anonimiteit van zaad- of eiceldonoren geeft een nieuwe dimensie aan de genealogie.

R.E. Bernardus, Vrije Universiteit Amsterdam

Het aanstellen van vrouwen bij gelijke geschiktheid is niet de oplossing om te komen tot een evenwichtige verdeling van werk en gelijkwaardige verhoudingen tussen mannen en vrouwen in een organisatie. Noodzakelijk is vooral een mentaliteitsverandering van mannen èn vrouwen.

P. Kamerman, Rijksuniversiteit Groningen