Culturele samenwerking met Suriname

PARAMARIBO, 5 MAART. Minister D'Ancona van WVC heeft gisteren in Suriname een verklaring ondertekend waarin een groot aantal afspraken worden gemaakt over samenwerking op het gebied van cultuur, sport, welzijn, jeugd- en vrouwenzaken en vormings- en ontwikkelingswerk. De verklaring vormde de afsluiting van het bezoek van D'Ancona aan Suriname.

Waar nodig zullen Nederlandse deskundigen of in Nederland werkzame Surinamers worden ingeschakeld om hun expertise over te dragen. Dat zal het geval zijn bij het behoud van Surinaams historisch erfgoed in musea, monumenten en archieven. Op literair gebied wordt in de Nederlandse stand op de Frankfurter Buchmesse ruimte gemaakt voor Surinaamse schrijvers en uitgevers, terwijl WVC zal proberen bibliobussen beschikbaar te stellen voor lezers in de districten en het binnenland.

Projecten die nog dit jaar van start moeten gaan zijn de bouw van een depot bij het Surinaamse museum, microverfilming en opslag van archiefmateriaal en renovatie van de gehoorzaal van het cultureel centrum Suriname. Voor die renovatie is een bedrag van 150.000 gulden toegezegd. De samenwerking richt zich verder op de realisering van dagopvang voor bejaarden, een gehandicaptensoos en verbeterde begeleiding in twee behandelingstehuizen voor jongeren. Ook zijn er afspraken gemaakt over projecten die de positie van vrouwen moeten verbeteren.