CNV-bond komt met eigen voorstel aan NS

ROTTERDAM, 5 MAART. De Vervoersbond CNV heeft gisteren laten weten volgende week met een eigen voorstel voor een sociaal plan bij de Nederlandse Spoorwegen te komen.

Hierdoor dreigt een scheuring in het front van de vakbonden tegen de NS te ontstaan. In een vertrouwelijke fax aan de voorzitters van de Vervoersbond FNV en de categorale bond FSV schrijft voorzitter J. van der Kamp van de CNV-bond dat de onderhandelingen over het sociaal plan afgelopen woensdag te weinig hebben opgeleverd. “Wij hebben moeten concluderen dat wij onvoldoende vordering hebben gemaakt, vandaar dat wij nu onze verantwoordelijkheid nemen.”

Afgelopen dinsdag maakten de NS bekend dat in de komende vijf jaar 3.500 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. De onderhandelingen over een sociaal plan voor deze reorganisatie ("Sporen naar '96') werden afgelopen woensdag opgeschort. De bonden wilden van de NS de garantie dat er in die periode geen gedwongen ontslagen zouden vallen. De NS wil daarentegen slechts garanderen dat ze een "overtollige' werknemer gedurende twee jaar helpen zoeken naar werk binnen of buiten het bedrijf. Als dat niet lukt, kan een werknemer worden ontslagen.

De Vervoersbond CNV blijft, evenals de andere bonden, eisen dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Maar, “wellicht zullen wij geen hard punt maken van de bestaande financiële structuur van de wachtgeldregeling”, zo schrijft voorzitter J. van der Kamp. De NS willen de huidige wachtgeldregeling afschaffen voor werknemers, jonger dan 55 jaar. Voor de 55-plussers willen de spoorwegen de WW-uitkering aanvullen tot 75 procent van het laatstverdiende loon. De bonden eisen gezamenlijk handhaving van de wachtgeldregeling voor werknemers van 55 jaar en jonger en een aanvulling voor de 55-plussers tot tenminste 80 procent van het laatstverdiende loon.

Voorzitter Van der Kamp wilde vanochtend geen commentaar geven. Ook de voorzitters van de andere spoorwegbonden willen eerst het voorstel van de CNV-bond afwachten. De onderhandelaars vrezen dat de NS hen bij een conflict uit elkaar zullen spelen. Dat gebeurde vorig jaar, toen de langste spoorwegstaking sinds de Tweede Wereldoorlog plaatshad. De Vervoersbond CNV en de FSV kwamen toen wel tot overeenstemming met de NS over eventuele flexibilisering van de arbeidstijden. De FNV-bond weigerde de overeenkomst te ondertekenen.

De bonden zijn zich wel degelijk van hun situatie bewust. Van der Kamp schrijft: “Keer op keer slagen wij er niet in ordelijk en gecoördineerd onze inzet te bundelen (...) Deze ervaring doet ons concluderen dat wij vooralsnog onze standpunten zelfstandiger zullen uitdragen.”