Bundesbank verlaagt toch geldmarktrente

FRANKFURT, 5 MAART. De centrale bank van Duitsland, de Bundesbank, die gisteren besloot de lombardrente (9 procent) en het disconto (8) ongewijzigd te laten heeft vanmorgen onverwacht de "repo-rente' teruggebracht van 8,49 naar 8,25 procent. De repo-rente is de Duitse tegenhanger van de Nederlandse beleningstarieven.

De renteverlaging veroorzaakte vanmorgen onmiddellijk grote vraag naar staatsleningen, waardoor de rente op de Nederlandse kapitaalmarkt tot onder 6,5 procent daalde.

Wegens de dalende rente op de Nederlandse kapitaalmarkt heeft de Postbank gisteren de goedkoopste hypotheektarieven verlaagd tot 7,5 procent. De ING Bank bracht het minimumtarief terug tot 7,6 procent. Vanmorgen volgde Rabobank met een verlaging tot 7,6 procent.

De internationale valutahandel ziet de verlaging als een gebaar van de Bundesbank, die sterk onder druk staat van de rijke industrielanden (G-7) om de rentetarieven te verlagen. Valutahandelaren rekenen erop dat op de volgende vergadering van de Bundesbank, op 18 maart, aan de vooravond van de Franse parlementsverkiezingen, wordt besloten dat de belangrijkere lombardrente en het disconto minimaal met een kwart, maar waarschijnlijk met een half procent omlaag zullen gaan. Volgens analisten heeft bij het jongste besluit van de Bundesbank de steeds scherpere recessie in Duitsland een rol gespeeld.