Boom

Din Pieters besprak mijn werk in de galerierubriek (26-2), dat zij deels geslaagd, deels minder geslaagd vindt. Zij meent constructivistische idealen te herkennen, maar het werk dat daaruit voorkomt vindt zij niet interessant.

Als ik aan het werk ben komen er als vanzelf beelden te voorschijn. Dat is een natuurlijke consequentie van de manier waarop ik werk. Ik kan niet anders dan mij bewust zijn van die beelden, en ik veronderstelde dat mijn aandacht voor wat Visuele Taal zou kunnen heten vanzelfsprekend was.

Din Pieters zag een boom, maar het is geen boom. Evenmin is het een vissestaart of een rivier of de ABN Amro-bank. Het beeld heet "Vertakken' omdat dat is wat er gebeurt. Als mijn werk al overeenkomsten heeft met de natuur, dan zitten die in de wijze van ontstaan. En als dat betekent dat ik geen Constructivist ben zal ik daar geen traan om laten.

    • Norman Dilworth