Bonn klaagt bij Hof over de bananenimport

BONN, 5 MAART. De Duitse regering heeft besloten een klacht in te dienen bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg tegen de beslissing van de EG om de invoer van bananen uit Midden- en Zuid-Amerika ("dollarbananen') aan een maximum te binden. Bonn is ook van plan het Hof te vragen de datum waarop de nieuwe maatregel van kracht zou moeten worden (1 juli) op te schorten tot de klacht is behandeld. Aan de precieze formulering van de klacht wordt nog gewerkt.

Met ingang van 1 juli 1993 mogen de EG-lidstaten gezamenlijk nog maar 2 miljoen ton dollarbananen per jaar invoeren, terwijl de afzet in 1992 op 2,5 à 2,6 miljoen ton uitkwam. Bovendien besloot Brussel het marktaandeel van de importeurs en handelaars in dollarbananen vanaf de zomer met 33 procent te verkleinen. Dat marktaandeel komt dan in handen van handelaren/importeurs die (duurdere) bananen uit overzeese Europese gebiedsdelen en voormalige Europese koloniën invoeren. Die brengen hun bananen vooral op de beschermde markten in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Als gevolg van de EG-maatregel dreigen de bananen in onder andere Nederland en Duitsland twee keer zo duur te worden, zo waarschuwen de handelaren in dollarbananen. Secretaris J. P. Schoneveld van de Nederlandse Vereniging voor Fruit- en Groente-Importhandel noemde de beslissing van Bonn “zeer positief”. (DPA, ANP)