Boeing blijft optimistisch over luchtvaart

ROTTERDAM, 5 MAART. De vliegtuigbouwers blijven ondanks de diepe malaise van het moment optimistisch over de toekomst van hun branche. Volgens 's werelds grootste vliegtuigbouwer Boeing zal het passagiersvervoer door de lucht tot 2010 met gemiddeld 5,4 procent per jaar groeien.

Dit staat in het vandaag verschenen "Marktverkenningen 1993' van Boeing. De komende twintig jaar zullen in totaal 13.300 nieuwe verkeersvliegtuigen nodig zijn, een kwart voor vervanging en driekwart voor uitbreiding van capaciteit. Deze laatste prognose sluit opvallend aan bij die van Boeings voornaamste concurrenten. De tweede vliegtuigbouwer Airbus verwacht dat er de komende twintig jaar 13.500 nieuwe vliegtuigen zullen worden verkocht en 's werelds nummer drie McDonnell Douglas houdt het op 14.000.

“Het wereldluchtvervoer - en de vraag naar nieuwe vliegtuigen - zal zich herstellen van de huidige problemen en tegen het einde van de jaren negentig een aanzienlijke groei vertonen”, aldus Boeings vice-president Richard Albrecht in een toelichting. Volgens de Boeing-manager is het luchtvervoer na de algehele terugval in 1991 vorig jaar weer toegenomen. Wereldwijd was die stijging 7 procent en in het door de Golfoorlog extra gedupeerde Europa zelfs 13 procent. “Een groot deel van die groei was echter het resultaat van te lage ticketprijzen waardoor de luchtvaartmaatschappijen ook in 1992 verlies leden”, zegt Albrecht. Hij meent dat een breed economisch herstel de komende twee jaar essentieel is voor de korte termijn-gezondheid van veel luchtvaartbedrijven.

Boeing voorspelt verder dat het luchtvervoer tussen Europa en Azië jaarlijks zal groeien met 8,6 procent tot het jaar 2000, en met gemiddeld 7,1 procent tussen 2000 en 2010. In dezelfde periode zal het transatlantische verkeer groeien met respectievelijk 5,3 procent en 4,2 procent, en het intra-Europese vervoer met 4,9 procent en 4,4 procent. Hoewel de huidige economische situatie heeft geleid tot uitstel van de vervoersgroei, zal de luchtvaartmarkt in 2005 zijn verdubbeld en zal zij in 2010 meer dan 2,5 maal zo groot zijn. Boeing voorspelt verder dat de groei van het luchtvervoer het grootst zal zijn in het Verre Oosten, dat nu 25 procent van het wereldvervoer (exclusief het GOS) voor zijn rekening neemt. Maar in 2010, zo verwacht de vliegtuigbouwer uit Seattle, zal het Verre Oosten 40 procent van alle luchtvervoer voor zijn rekening nemen.

Boeings marktverkenningen worden door velen beschouwd als de beste uit de branche. Toch voorzag Boeings Verkenning '92 niet dat het bedrijf door onverwacht grote gaten in zijn orderportefeuille - door uit- of afstel van bestellingen van mega-klanten als American, United en GPA - nu zijn produktiecapaciteit en personeelsbestand met eenderde moet terugbrengen. Hetzelfde is trouwens het geval bij McDonnell Douglas, al probeert Airbus de huidige crisis in de luchtvaartwereld met een meer beperkte sanering het hoofd te bieden.