Beladingsgraad KLM licht gedaald

De beladingsgraad van de KLM heeft in februari 67 procent bedragen tegen 67,9 procent in dezelfde maand van 1992.

In de eerste elf maanden van het op 1 april begonnen boekjaar kwam de beladingsgraad daarmee op 69,3 procent tegen 70,6 procent in de overeenkomstige periode van het voorgaande boekjaar.

Het totale vervoer nam in februari toe met 9 procent van 384 tot 418 miljoen tonkilometer. De luchtvaartmaatschappij meldt over vorige maand een 10 procent hogere produktie van 623 (566) miljoen tonkilometer .

In de eerste elf maanden steeg het totale vervoer met 12 procent van 4,53 naar 5,06 miljard tonkilometer en de produktie met 14 procent van 6,41 tot 7,30 miljard tonkilometer.