Ambtenaar kan attest vragen bij aangifte geboorte

DEN HAAG, 5 MAART. Als een ambtenaar van de burgerlijke stand de zaak niet vertrouwt, kan hij bij aangifte van een geboorte vragen om een medisch attest van een arts of verloskundige.

Dit staat in een voorstel dat staatssecretaris Kosto (justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het voorstel is een tussenoplossing. Uiteindelijk wil Kosto, daartoe aangezet door CDA en VVD tijdens een recent Kamerdebat, naar een situatie waarin bij elke aangifte een medisch attest wordt overlegd. In een onderzoek op last van Justitie wordt in de komende tijd nagegaan of de wet uitvoerbaar is en welke kosten die met zich meebrengt voor de mensen die kinderen aangeven. De directe aanleiding tot deze kwestie was een een grote fraudezaak in Den Haag, vorig jaar. Als het om kinderen van buitenlandse werknemers gaat, voor wie ook kinderbijslag wordt betaald als ze niet in Nederland verblijven, ontbreekt de latere controle van bijvoorbeeld consultatiebureaus en scholen.