25 pct winstdaling Nijverdal-Ten Cate

Bij de Nijverdal-Ten Cate (kunststoffen en specialistische textiel) is de winst vorig jaar met een kwart gedaald.

Terwijl de eerste acht maanden nog een stijging van bedrijfsresultaat, winst en kasstroom (winst plus afschrijvingen) lieten zien, ontstond daarna een scherpe daling. De winst daalde van 44,2 miljoen tot 33,6 miljoen gulden, waarin een buitengewone last van 6,5 miljoen gulden ligt opgesloten in verband met herstructureringskosten. Per aandeel daalde de winst van 11,71 tot 8,47 gulden. De omzet nam toe van 1,03 miljard tot 1,11 miljard gulden.

Het dividend wordt verlaagd van 4,40 tot 4 gulden in contanten of 0,50 in gewone aandelen ten laste van de agioreserve dan wel de overige reserves alsmede een nog vast te stellen bedragen in contanten.

In de sector specialistische textiel daalde het bedrijfsresultaat met ruim 10 miljoen daalde, terwijl uit kunststoffen een ruim 5 miljoen hoger resultaat ontstond. In totaal daalde het bedrijfsresultaat van 73,2 miljoen tot 70,1 miljoen gulden. De personeelssterkte van deze ondernemingen zal met ruim 120 worden verkleind, wat moet leiden tot een aanmerkelijke kostenverlaging. Voor afvloeiingskosten en andere maatregelen is een voorziening van 6,5 miljoen gulden na belastingen getroffen ten laste van het resultaat over 1992. De overige Nederlandse bedrijven hebben bevredigend gewerkt.