Winst Hagemeyer stijgt 21 procent

Het internationale handelshuis Hagemeyer meldt dat de winst in lijn met eerder geuitte verwachtingen steeg met 21 procent tot 103,1 miljoen gulden.

Over 1991 zag Hagemeyer de winst met 26 procent stijgen. De onderneming zette voor 3,4 miljard gulden om, 15,2 procent meer dan in het voorgaande jaar. Bij ongewijzigde wisselkoersverhoudingen zou de omzetgroei 18,5 procent hebben bedragen.

Hagemeyer stelt voor het aandeel te splitsen in de verhouding van twee op één. Verder wil Hagemeyer het dividend verhogen van 5,68 (1991) tot 6 gulden per gewoon aandeel in contanten. In plaats van contanten kan de aandeelhouder ook kiezen voor een uitkering gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in de vorm van aandelen, bestaande uit 1/32e gewoon aandeel (3,125 procent). Details hierover zullen uiterlijk 23 april 1993 na beurs worden bekendgemaakt.

Het bedrijfsresultaat van Hagemeyer nam met 21,3 procent toe tot 188,3 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen steeg met 34 procent tot 160,6 miljoen gulden.

De winststijging komt voor een belangrijk deel voort uit de elektrotechnische groothandels (30 procent van de concernomzet) en de Noordamerikaanse consumentenelektronicagroep. De omzet en het resultaat van de gehele produktgroep consumenten- en professionele elektronica handhaafden hun niveau van vorig jaar, ondanks de zware druk op de markten in Europa.

De automobielactiviteiten van Hagemeyer - goed voor 12 procent van de omzet - bleven goed winstgevend, hoewel de markt in Nederland moeilijk was, aldus de onderneming. De levensmiddelendivisie in Noord-Amerika, met eveneens een bijdrage van 12 procent in de omzet, behaalde een goede groei van winst en omzet. De jaarvergadering is op 29 april, het jaarverslag komt begin april uit.

De in Hongkong gevestigde First Pacific Groep heeft een belang van 63 procent in Hagemeyer dat ruim 4400 werknemers telt.