VOGELEXCURSIES

Ackerdijkse Plassen In het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen (1) (tussen Delft en Rotterdam) zijn excursies op 7, 10 en 13 mrt. Het reservaat bestaat uit veenweiden, moerasbos en plassen, waar in het voorjaar veel weidevogels broeden. Verder zijn er kolonies van blauwe reigers en aalscholvers. 's Winters zijn op de plassen grote groepen eenden te zien. Duur van de excursie: ca 2,5 uur. Voor aanmelding of informatie: Vogelbescherming Nederland. Inl 03404-37773.

Balgzand Het reservaat "Balgzand'(2) bij Den Helder bestaat uit slikken waar vooral in de trektijd grote aantallen steltlopers verblijven. Daarnaast broeden er in het voorjaar kluten. De vogels kunnen worden geobserveerd vanaf de dijk. Na 1 april zijn er excursies in het gebied. Voor aanmelding of informatie: de heer Otter. Inl 02243-1624 (op werkdagen tussen 17-18u).

De Strooperskooi De strooperskooi (3) is een kleine maar fraaie eendenkooi in de kop van Noord-Holland. Excursies worden gehouden op iedere eerste en derde dinsdag van de maand, van maart tot en met november. Reserveren is noodzakelijk. Groepen alleen in de maanden april, mei en juni. Voor aanmelding of informatie: de heer Otter. Inl 02243-1624 (op werkdagen tussen 17-18u).

Vogelgidsen

Op het gebied van vogelgidsen is er de laatste vijftien jaar veel veranderd. Aan het hoofd van de lijst van in de jaren vijftig en zestig bekende gidsen als Wat vliegt daar, Zien is kennen (met het legendarische drukknopje), stond lange tijd de Petersons Vogelgids, in de volksmond "De Kist' genoemd, naar de vertaler/bewerker Mr. J. Kist. Begin jaren zeventig diende zich echter de eerste concurrentie aan in de vorm van Elseviers Gids van de Europese Vogels van Heinzel, Fitter en Parslow. Eind jaren zeventig raakte het vogels kijken in een stroomversnelling en als direct gevolg daarvan werd ook het aantal gidsen groter. Tegenwoordig kan de vogelaar kiezen uit vele tientallen gidsen. Van degene die geheel Europa beslaan, zijn de Tirions Vogelgids van Ferguson, Lees en Willis (vertaald en bewerkt door oa Arnoud van den Berg) en het onlangs verschenen meesterwerk Birds of Europe van Lars Johnson aan te raden. Voor de echte fanaten is natuurlijk A Field Guide to the Rare Birds of Britain and Europe van Alström, Lewington en Colston de ultieme gids. Gerard Steinhaus ten slotte is, met 377 in Nederland waargenomen vogelsoorten, de nummer één op de lijst van "Twitchers' (soortenjagers).

Vogelkijkers

Wandelen in de natuur doe je met een verrekijker, opdat niets aan je aandacht ontsnapt. Voor dit doel bestaan handige kleine kijkers die je in de jaszak kunt meenemen. Vogelbescherming Nederland verschaft informatie over de kijker die het best bij u past. Inl 03404-37711 of 03404-37777. Vogelexpo's Trekkende ganzen. T/m 2 april. Natuurmuseum Dokkum, Kleine Oosterstraat 12, Leeuwarden. Inl 05190-97318. Kerkuilen. T/m 14 mei. Pieter Vermeulen Museum, Moerbergplantsoen 20, IJmuiden. Inl 02550-36726. Gedrag en leefwijze van een rode lijst-soort uitgebreid in beeld. Nat Nederland. T/m 4 april. Milieu Educatie Centrum, Genneperweg 145, Eindhoven. Inl 040-526665. Fotograaf Flip de Nooyer toont beelden van vogels, planten en insekten in de waterrijke gebieden van Nederland.