Verlies van 39 mln. in vierde kwartaal '92; DSM boekt daling winst met 57 procent

HEERLEN, 4 MAART. Het chemieconcern DSM heeft vorig jaar een winstdaling geboekt van 57 procent. De netto winst over 1992 is uitgekomen op 224 miljoen gulden, tegen 516 miljoen gulden in 1991. Dat heeft DSM vanmorgen bekendgemaakt.

Bestuursvoorzitter mr. N.B. van Liemt noemde de resultaten van het Limburgse chemieconcern “teleurstellend”. De teruggang die zich in de eerste helft van 1992 al bij het chemieconcern aftekende, heeft zich in de daaropvolgende maanden nog verder versterkt. In het vierde kwartaal van 1992 boekte DSM zelfs een netto verlies van 39 miljoen gulden, op een omzet van 1,9 miljard gulden. DSM moest ook in de twee jaren die aan 1992 vooraf gingen al winstdalingen incasseren van veertig procent.

De forse winstval is volgens DSM vooral te wijten aan de druk op de prijzen, waardoor de winstmarges vrijwel zijn verdwenen, en aan de valutaire ontwikkelingen van het afgelopen jaar. “Duidelijk is dat de gevoeligheid van DSM voor cycli - in vraag en aanbodontwikkeling - nog steeds groot is”, zei Van Liemt vanmorgen. De netto omzet bedroeg in 1992 8,9 miljard gulden, vijf procent minder dan het voorgaande jaar. De daling is het gevolg van lagere opbrengstprijzen (min negen procent) en lagere omrekeningkoersen ( min één procent). De afzet is vorig jaar met twee procent gestegen, terwijl de acquisitie van nieuwe bedrijfsonderdelen zorgde voor een omzetstijging van drie procent.

Over 1993 zijn de verwachtingen van het concern uiterst somber gestemd. Hoewel het volgens DSM nog niet duidelijk is hoe lang de ongunstige situatie op de internationale markt voor zijn produkten aanhoudt, rekent het concern er op dat de resultaten over het eerste halfjaar beduidend lager zullen uitkomen dan vorig jaar. Toen werd in de eerste zes maanden een netto winst geboekt van 213 miljoen gulden. Onder druk van de sombere ontwikelingen heeft DSM, dat per aandeel een winst van 6,22 gulden heeft behaald, besloten het dividend te halveren van acht gulden naar vier gulden. De koers van het aandeel DSM steeg vanmorgen licht, omdat geruchten eerder deze week dat DSM in het geheel geen dividend zou uitkeren, vanmorgen werden gelogenstraft.

Het bedrijfsresultaat van DSM daalde vorig jaar van 630 miljoen gulden tot 282 miljoen gulden. Zowel de divisie Koolwaterstoffen en polymeren, waar het bedrijfsresultaat van 68 miljoen gulden terugliep tot een verlies van 53 miljoen gulden, als de divisie Basis- en fijnchemie, waar het bedrijfsresultaat van 267 miljoen gulden is afgenomen tot 80 miljoen gulden, hebben aan dit slechte resultaat bijgedragen.

DSM heeft vorig jaar meerdere malen te kennen gegeven op zoek te zijn naar een partner voor de divisie Koolwaterstoffen en Polymeren. Beide divisie's lijden sterk onder de overcapaciteit op de markt en de toenemende concurrentie vanuit de VS en Oost-Europa. De divisie Harsen en kunststoffen zag het bedrijfsresultaat teruglopen van 111 miljoen gulden tot 71 miljoen gulden, terwijl de divisie Energie een gelijk bedrijfsresultaat wist te behalen van 184 miljoen gulden. Het grootste deel hiervan is afkomstig uit het beheer van de overheidsbelangen in de aardgasexploitatie.

De financiële baten en lasten zijn vorig jaar op een negatief saldo van 122 miljoen gulden uitgekomen, terwijl DSM daarnaast een incidentele belastingmeevaller over 1992 van 49 miljoen gulden kon incasseren.

Het saldo van buitengewone baten en lasten was 22 miljoen gulden negatief. De financiële lasten betroffen de kosten van de vervroegde uittreding van DMS-personeel, en herstructurerings- en saneringskosten. In 1992 kromp het personeelsbestand van DSM met 2400 medewerkers, waarvan 1565 in Limburg.