Veiligheidsraad: meer blauwhelmen in oostelijk Bosnië

SARAJEVO, 4 MAART. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, gevraagd onmiddellijk extra civiele waarnemers en blauwhelmen te zenden naar het oosten van Bosnië.

De raad rept in zijn aansporing niet over de taak van extra VN-personeel in Oost-Bosnië, maar herhaalde zijn waarschuwing dat “degenen die schuldig zijn aan schendingen van rechten van de mens in persoon verantwoording moeten afleggen aan de wereldgemeenschap”.

De resolutie werd opgesteld op initiatief van de Verenigde Staten. De resolutie dringt tevens aan op nieuwe onderhandelingen. In een vraaggesprek met de Britse krant The Times zei Boutros-Ghali gisteren de aanbeveling te zullen doen geweld te gebruiken om in Bosnië een eventuele vredesregeling af te dwingen. “Net als in Somalië heb je daar bendes die de akkoorden die hun leiders hebben afgesloten niet erkennen. Dan ben je gedwongen geweld te gebruiken om je vredesproces een minimun aan geloofwaardigheid te geven”, aldus Boutros. “Voor vrede moet je risico's accepteren.”

In VN-kringen werd gisteren gespeculeerd dat naast de Verenigde Staten ook Rusland bereid zou zijn soldaten in te zetten voor het afdwingen van vrede in het voormalige Joegoslavië. Volgens studies van de NAVO moeten ten minste 40.000 soldaten worden ingezet voor een operatie die het zogeheten "peace enforcing' tot doel heeft.

De Bosnische regering heeft zich gisteren akkoord verklaard met het gedeelte van het door de onderhandelaars Cyrus Vance en Lord Owen gepresenteerde vredesplan dat betrekking heeft op militaire kwesties.

Bosnië was aanvankelijk tegen het plan als geheel, dat tevens een opdeling van Bosnië behelst in respectievelijk Servische, Bosnische en Kroatische delen. Zo'n indeling zou in de ogen van de Bosniërs een bevestiging inhouden van de Servische veroveringen in Bosnië. Zowel Bosnische Serviërs als moslims blijven gekant tegen dit deel van het plan. De Kroaten hebben de opdeling wel aanvaard.

De Bosnische president, Izetbegovic, heeft zich nu akkoord verklaard met het staakt-het-vuren en de geleidelijke ontmanteling van de milities. Zware wapens zouden onder VN-controle geplaatst worden. De Bosnische Serviërs en de Kroaten hebben dit deel van het plan formeel al eerder erkend. De Bosnische regering wilde garanties dat de Serviërs na de wapenstilstand niet opnieuw kunnen beschikken over hun zware wapens (artillerie, tanks) als zij dat wensen.