Transporteur Jan de Rooy neemt deel van DAF over

EINDHOVEN, 4 MAART. Het transportbedrijf Jan de Rooy uit Son en Breugel heeft het Onderdelen Distributie Centrum (ODC) van DAF overgenomen.

Van het ODC, dat aanvankelijk 161 man personeel in dienst had, zijn 123 werknemers overgegaan naar De Rooy, waar zij per 1 maart op de loonlijst staan. De Rooy, die zelf 550 DAF trucks in gebruik heeft, is van plan via het ODC onderdelen te leveren aan alle DAF-dealers in West-Europa. Het bedrijf wil een heel nieuw distributiecentrum opzetten waar in de toekomst emplooi is voor 300 mensen. Omdat hij niet alle werknemers van het ODC kon overnemen heeft De Rooy een bedrag toegezegd voor het solidariteitsfonds voor ontslagen werknemers.

Bestuurder Ger van Os van de Unie BLHP heeft gisteren gezegd dat bij de selectie van het personeel dat in dienst is getreden van de nieuwe DAF blunders zijn gemaakt. Van Os wil hierover op korte termijn een gesprek met de voorzitter van de nieuwe directie van DAF Trucks NV Cor Baan. Van Os spreekt van gevallen van samenwonenden die allebei zijn ontslagen. In andere gevallen zijn enkele leden uit één gezin ontslagen. Van Os zegt dat dit in strijd is met eerder gemaakte afspraken. Ook hebben meer werknemers een tijdelijk arbeidscontract gekregen dan was overeengekomen met de bonden.

De Unie BLHP heeft er voorts moeite mee dat in enkele gevallen hoger personeel te werk is gesteld in een functie die eerder werd vervuld door een werknemer uit een veel lagere loongroep. Hierdoor valt de totale loonsom hoger uit dan aanvankelijk was berekend. Een ander probleem is dat op een bepaalde verkoopafdeling wel de top mag blijven, terwijl de verkopers allemaal zijn ontslagen.

De actie “Afgedankt maar niet vergeten” heeft inmiddels ruim 400.000 gulden opgeleverd. Dat betekent dat elke ontslagen werknemer van DAF kan rekenen op een belastingvrije uitkering van 150 gulden. De initiatiefnemers willen 2,7 miljoen gulden bij elkaar brengen. In dat geval is er voor iedereen een bedrag van duizend gulden beschikbaar. Wordt er meer of minder bijeengebracht dan wordt het bedrag naar rato verdeeld. Het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (RBA) schat dat 700 van de 2700 bij DAF ontslagen werknemers weer aan werk kunnen komen. 1700 mensen hebben zich inmiddels laten inschrijven als werkzoekenden.

Het RBA beschikt nog steeds niet over de werknemerslijsten van het nieuwe DAF Trucks. Geklaagd wordt dat er nog veel onduidelijkheden resteren. Ook door de vakbonden die nog met een inventarisatie bezig zijn van de nieuwe maatschappij en bevestigen dat de operatie allesbehalve vlekkeloos is verlopen.