Prognose Landré & Glinderman duidt op gelijk resultaat

Kapitaalgoederenleverancier Landré & Glinderman verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar even hoog zal uitkomen als vorig jaar. Toen kwam het uit op 6,6 miljoen gulden, aldus directeur ing. C.G.A. Janssen in een toelichting op het jaarverslag.

Dit jaar zal Landré & Glinderman zowel een daling van de omzet als een daling van de kosten boeken. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de verkoop van Landré Transport en Opslag en het afstoten van de activiteiten in Duitsland. In totaal leveren deze overdrachten een omzetvermindering van 25 miljoen gulden op. In het afgelopen jaar groeide de omzet van 156 miljoen naar 162 miljoen gulden, de winst steeg van 3,63 miljoen tot 3,71 miljoen gulden.

Het gematigd optimisme is voor een belangrijk deel gebaseerd op de kostenvermindering die Landré & Glinderman de laatste twee jaar heeft bewerkstelligd. Dit jaar zet de kostenverlaging door als gevolg van een vermindering van het aantal werknemers van 254 dit jaar tot ongeveer 215 in het lopende jaar.