PRESIDENT ISRAEL

Tot mijn verwondering schrijft Rob Meines, zoals trouwens ook journalisten in andere bladen de laatste dagen, dat het bezoek van Chaim Herzog, de huidige president van Israel, het eerste officiële bezoek is dat een president van Israel aan Nederland brengt, en dat dit toont dat de verhouding tussen Nederland en Israel eindelijk normaal is geworden.

Echter, reeds in 1958 bracht een President van Israel een officieel bezoek aan Nederland, namelijk Yitzhak Ben Zwi, samen met zijn echtgenote. Koningin Juliana bood hun toen een lunch aan, en hij bood diezelfde avond het Koninklijk paar een diner aan.

Aan instellingen van joods belang bezocht hij toen de Bibliotheca Rosenthaliana en de Portugees-Israelietische synagoge in Amsterdam, alsmede de met deze laatste verbonden Bibliotheek Ets Chajim.

Maar dit is bijna 35 jaar geleden en er zijn misschien weinigen die zich dat nog herinneren. Of is het verschil met het vorige bezoek dat de huidige koningin de huidige president van Israel een diner aanbiedt, en niet alleen maar een lunch.

    • Henriëtte Boas