Polemologie

Bij de beschouwing over "polemologie gesneuveld' heb ik behoefte een paar kanttekeningen te plaatsen.

De weergave van de betekenis van B.V.A. Röling als grondlegger van de polemologie komt niet overeen met wat ik in het interview heb willen zeggen. Laat ik hier volstaan met de mededeling dat ik van mening ben dat Röling, ondanks de gesignaleerde gebreken, een bijzonder scherpe analyse heeft gegeven van het oorlogsprobleem en in vele kwesties die rezen in de Koude Oorlog blijk heeft gegeven van een evenwichtig oordeel.

De beschouwing wekt verder de indruk dat het met de beoefening van de polemologie in Groningen is gedaan. Dat is niet het geval. Het naambordje mag dan veranderd zijn. Inhoudelijk wordt het vak voortgezet in de sectie politieke wetenschappen van de nieuwe vakgroep.

Aan het slot wordt mij in de mond gelegd dat ik voorstander blijf van "een stuk maatschappelijke dienstverlening'. Tegen de tijd dat ik mij zo ga uitdrukken moet ik aanstalten maken om werkelijk weg te gaan.

    • J.W. Nobel