Neways Groep boekte minder winst

Neways (professionele elektronica) heeft in 1992 een winst behaald van 525.000 gulden, ruim 23 procent minder dan de 683.000 gulden in het jaar daarvoor.

De omzet groeide daarentegen sterk. De verkoop nam met 82 procent toe van 64,9 miljoen tot 118,4 miljoen gulden.

De omzetgroei houdt voor een belangrijk deel verband met de overneming van Philips-bedrijven in Leeuwarden en Heerlen. Die werden per 1 januari gekocht. De autonome groei van Neways bedroeg tien procent. Eind 1992 telde de onderneming 586 werknemers. Het op de parallelmarkt genoteerde Neways heeft vooral in de tweede helft van het afgelopen jaar te maken gehad met sterk verslechterde marktomstandigheden, met name in de elektronische industrie. Daardoor moest Neways ingrijpende maatregelen nemen en in de boeken een voorziening treffen.