Mogelijk weer eigen bijdrage voor geneesmiddelen

DEN HAAG, 4 MAART. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) overweegt volgend jaar een verplichte eigen bijdrage voor alle geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen in te voeren.

Aan het begin van zijn ambtsperiode schafte Simons de verplichte eigen bijdrage voor medicijnen (de medicijnknaak) af. Een woordvoerder van Simons onderstreept dat invoering van de verplichte eigen bijdrage een van de mogelijkheden is die de bewindsman bestudeert om de sterk oplopende kosten voor deze verstrekkingen terug te dringen. Over de besparingsvarianten heeft Simons nog geen standpunt bepaald, laat staan een besluit genomen, aldus de woordvoerder.

Als het om eigen bijdragen gaat overweegt Simons voor geneesmiddelen een eigen bijdrage van tien procent te verplichten en voor hulp- en verbandmiddelen twintig procent. Voor een groot aantal hulpmiddelen bestaat al een dergelijke eigen-bijdrageregeling. Invoering van nieuwe, verplichte eigen bijdragen zou jaarlijks 400 tot 500 miljoen gulden moeten opleveren.

Afhankelijk van het inkomen zal een maximum aan de eigen bijdrage worden gesteld. In dat opzicht verschilt de huidige eigen-bijdrage-optie van de regeling die van 1983 tot 1990 gold voor ziekenfondsverzekerden. Tot een maximum van 125 gulden per jaar moesten zij een rijksdaalder per medicijn bijbetalen. Als de eigen-bijdrageregeling doorgaat, treft die zowel ziekenfondsverzekerden als particulier verzekerden omdat medicijnen, hulp- en verbandmiddelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden bekostigd. Beide groepen verzekerden krijgen deze verstrekkingen op dezelfde wijze vergoed.

Simons vindt de huidige maatregelen niet voldoende. Het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem, waarbij voor dure geneesmiddelen moet worden bijbetaald, wanneer een goedkoper gelijkwaardig middel verkrijgbaar is, leidt niet tot de verwachte besparingen. Ook een recente verhoging van al bestaande eigen bijdragen voor hulpmiddelen levert naar verwachting onvoldoende op.

Simons heeft de laatste tijd een aantal tegenvallers moeten incasseren op het gebied van eigen betalingen. De voorgenomen harmonisatie van de eigen-bijdrageregelingen bij verpleeghuizen en bejaardenoorden is dit jaar onwaarschijnlijk, waardoor Simons een besparing van 35 miljoen mist. Na protesten tegen een verhoging van eigen bijdragen voor psychotherapie besloot Simons deze maatregel te versoepelen. Ook dat betekende een tegenvaller.