Midden- en kleinbedrijf rekent op minder groei

DEN HAAG, 4 MAART. De economische vooruitzichten voor ondernemers in met midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn dit jaar minder gunstig in vergelijking met voorafgaande jaren.

Dat blijkt uit een NIPO-onderzoek waarvan vanmorgen de gegevens zijn gepubliceeerd door het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV).

De prognoses ten aanzien van omzet, investeringen, winst en groei van de werkgelegenheid “vallen allemaal een paar procenten lager uit”, zei KNOV-voorzitter J. Kamminga in een toelichting. De werkgelegenheid steeg in 1991 en 1992 respectievelijk met 57.000 en 46.500 personen. Voor dit jaar wordt een groei verwacht van 40.000 banen, aldus Kamminga.

Hij waarschuwde de MKB-ondernemers om niet alle kaarten op een groot bedrijf te zetten want dan worden ze erg kwetsbaar in een periode waarin “de reuzen wankelen”. De groei van het aantal banen is mogelijk omdat steeds meer MKB-ondernemers hun goederen en diensten in het buitenland afzetten.

De KNOV-voorzitter herhaalde zijn pleidooi voor de afschaffing van de vermogensbelasting op vermogen dat in de onderneming is geïnvesteerd. “Het is zeer onrechtvaardig om risicodragend vermogen in een onderneming zo te behandelen”, aldus Kamminga.

Het KNOV wil in een overgangsperiode van vijf jaar de procentuele vrijstelling op ondernemingsvermogen in de tweede tranche met 12 procentpunt per jaar verhogen (van 40 tot uiteindelijk 100 procent in het vijfde jaar). Volgens het KNOV derft de schatkist hierdoor 250 miljoen gulden aan inkomsten.

De VVD pleitte onlangs voor een volledige afschaffing van de vermogensbelasting in vijf jaar. De vermogensbelasting levert per jaar 1,5 miljard gulden aan inkomsten op. “Het VVD-voorstel is daarom een moeilijk traject”, aldus Kamminga.

De fracties van CDA en PvdA werken op dit moment aan een initiatiefwet. En staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) staat positief tegenover de afschaffing - op termijn - van de vermogensbelasting.