MENINGITIS

In NRC Handelsblad van 2 maart wordt melding gemaakt van het hoge aantal jonge patiënten dat overlijdt aan de gevolgen van nekkramp dat “een symptoom is van hersenvliesontsteking”. Het vóórkomen van deze ziekte geeft vaak aanleiding tot onrust en misverstanden.

Hoewel nekkramp het meest tot de verbeelding sprekende symptoom is, overlijden de meeste patiënten niet ten gevolge van de meningitis (= hersenvliesontsteking; de oorzaak van de "nekkramp') maar ten gevolge van de sepsis (= bloedvergiftiging) en de shock die kan optreden tijdens de uitbreiding van de infectie. Terecht wordt aangegeven dat "nekkramp' goed te behandelen is; indien deze echter gepaard gaat met de genoemde septische shock is de noodzakelijke behandeling veel intensiever en ondanks maximale inspanningen niet zelden tevergeefs.

Daarnaast wordt in het artikel gesuggereerd dat de per 1 april te starten vaccinatiecampagne zou beschermen tegen “de gemene vormen van bacteriële meningitis”. Er wordt hier gedoeld op het HIB-vax dat echter alleen beschermt tegen de Haemophilus Influenza type B bacterie. Dit is weliswaar één van de belangrijkste, maar niet de enige verwekker van sepsis/meningitis bij kinderen van circa zes maanden tot vijf jaar. Het vaccin biedt geen bescherming tegen de meningococ: de belangrijkste bacteriële verwekker van deze ernstige infectieziekte bij patiënten vanaf circa 5 jaar en (op de Heamofilus Influenza type B na) de belangrijkste verwekker voor de groep onder de 5 jaar.

Ondanks deze in te voeren vaccinatie blijft er dan ook wel degelijk een risico op "nekkramp', al dan niet gepaard met septische shock, bestaan en blijft een vroege (h)erkenning van de verschijnselen van groot belang. Het belangrijkste signaal dat wijst op deze ziekte is het (veelal vrij plotselinge) ontstaan van rode vlekjes op de huid meestal gepaard gaand met hoge koorts. Het grote belang van een snelle diagnose geldt temeer omdat bij uitstek voor deze ziekte een snelle behandeling zeer veel bijdraagt aan de uiteindelijke prognose.

    • R.J.B.J. Gemke