Kabinet heeft tegenvaller van half miljard

DEN HAAG, 4 MAART. Het kabinet wordt geconfronteerd met een extra financiële tegenvaller van een half miljard gulden doordat de overdracht van rijkstaken naar provincies en gemeenten (decentralisatie) in een te traag tempo verloopt.

Dit bedrag komt bij de acht miljard gulden die het kabinet volgend jaar moet bezuinigen om te voorkomen dat het financieringstekort van het Rijk te groot wordt. Bij het opmaken van de Tussenbalans (de ombuigingsoperatie van 17,5 miljard gulden) twee jaar geleden besloot het kabinet een forse impuls te geven aan het overhevelen van rijkstaken naar de lagere overheid. Volgens het kabinet kan zo een besparing worden gerealiseerd omdat gemeenten en provinvies efficiënter kunnen werken.

De decentralisatie zou in deze kabinetsperiode een besparing moeten opleveren van 550 miljoen gulden; daarvan wordt slechts enkele tientallen miljoenen gerealiseerd, verwacht een betrokken ambtenaar.

Voor dit jaar was een besparing ingeboekt van 275 miljoen gulden. In de Miljoenennnota 1993 werd reeds voorzien dat dit bedrag niet zou worden gerealiseerd; het "gat' is gedekt door inkomsten uit de export van extra aardgas.

De Tweede Kamer wil op korte termijn van de bewindslieden van Binnenlandse Zaken weten hoe de overdracht van rijkstaken naar provincies en gemeenten verloopt. De Kamercommissie van binnenlandse zaken is geïrriteerd over het gebrek aan informatie door het kabinet. Dat bleek gisteren na een vergadering van de Kamercommissie.

Eind vorig jaar sloot het kabinet een akkoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Van de voorstellen die in dat akkoord staan ten bedrage van 8 miljard gulden moet 6,5 miljard nog concreet worden uitgewerkt”, zei het Kamerlid De Cloe (PvdA) vanmorgen desgevraagd. Met het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft Binnenlandse Zaken nog geen akkoord bereikt over het overhevelen van rijkstaken.

Volgens De Cloe is de decentralisatie “een aspect van het kabinetsbeleid dat onvoldoende uit de verf komt”. “Wanneer ik om informatie vraag, krijg ik van het departement een briefje van drie volzinnen met de mededeling dat de onderhandelingen nog bezig zijn”, aldus de PvdA'er.

De Cloe heeft de Kamercommissie voorgesteld om VNG en IPO uit te nodigen voor een vertrouwelijk gesprek om te “verkennen” hoe de gesprekken met Binnenlandse Zaken verlopen. “Als de Graaf-Nauta niet met informatie over de brug wil komen, moeten we een andere weg bewandelen”, aldus De Cloe.

    • Cees Banning