Hogere Duitse benzine-accijns, vignet uitgesteld

BONN, 4 MAART. Autorijden in Duitsland wordt per 1 januari 1994 flink duurder. De accijns per liter benzine en diesel gaat dan 13 Pfennig omhoog. De invoering van een verplicht vignet voor alle, ook buitenlandse, weggebruikers wordt uitgesteld, wellicht tot 1996.

Over dit laatste, en over de uiteindelijk beoogde electronische verkeersregistratie op dan geprivatiseerde autosnelwegen, is nader beraad nodig, onder meer met de Europese Commissie.

Dit heeft de top van de Duitse regeringscoalitie afgelopen nacht afgesproken na een marathon-beraad van zeven uur onder leiding van kanselier Helmut Kohl, die gisteravond via Moskou van een reis van twee weken naar Azië teruggekeerd was. Op jaarbasis moet de maatregel 8 miljard mark opbrengen. Dat geld wordt bestemd voor de sanering (o.a.: rentebetaling) en privatisering van de zwaar verliesgevende spoorwegen (schuld 60 tot 80 miljard). Minister Theo Waigel (CSU, financiën) dient daarvoor jaarlijks tot 2.000 ook 8 miljard bij te passen. In Duitsland kost een liter benzine nu 1,38 mark (loodvrij normaal) dan wel 1,43 (loodvrij super), een liter diesel kost 1,11 (1 mark is circa f 1,10).

Kohl zou vandaag met zijn coalitietop de uitgangspunten vastleggen voor het zogenomende Solidariteitspact (voor opbouw van Oost-Duitsland en consolidatie van de Westduitse economie). Daarover gaat hij volgende week overleggen met de deelstaten, de sociale partners en de SPD. Hij wilde voordien het omstreden thema “vignetten en benzine-accijnsverhoging”, waarover de media en de bevolking in Duitsland zich al maanden zéér opwinden, absoluut “van tafel” hebben en heeft de knoop daarom nu doorgehakt.

Of dat echt gelukt is, is vers twee. Want de FDP, die een voorkeur had voor alléén accijnsverhoging, is met moeite door de knieën gegaan. De oppositionele SPD, die met haar meerderheid in de Bondsraad een blokkade kan vormen, noemde het coalitiebesluit vandaag een ordinaire belastingverhoging, niet meer dan een middel om extra geld binnen te halen ("Abkassiermodell').

De SPD wijst behalve de toekomstige invoering van vignetten ook de bestemming van de opbrengst van de accijnsverhoging af. De SPD, die regeert in deelstaten met grote verkeersdichtheid als Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen en in de stad-staten Hamburg en Bremen, vindt dat veel meer in het regionale en lokale openbare vervoer moet worden geïnvesteerd. De machtige Duitse auto-lobby én milieugroepen hebben ook zeer kritisch gereageerd. De Duitse ANWB: “het Solidariteitspact moet er blijkbaar vooral op kosten van de automobilist komen.” Volgens de auto-industrie is het coalitiebesluit “catastrofaal” gezien de bestaande conjuncturele situatie.

    • J.M. Bik