GS Gelderland eisen bouw van omstreden nieuwe Nijmeegse wijk

ARNHEM, 4 MAART. Het provinciebestuur van Gelderland vindt dat de bouw van een grote nieuwe stadswijk van Nijmegen aan de overzijde van de Waal, de zogenaamde Waalsprong, moet doorgaan. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben deze week besloten dat ze Nijmegen en de zes Betuwse gemeenten die fel tegenstander van die plannen zijn, tot 1 november de gelegenheid geven zelf tot overeenstemming te komen over de manier waarop de plannen gerealiseerd worden. Zijn de partijen er dan niet uitgekomen, dan zal het provinciebestuur de uitwerking ervan zelf ter hand nemen.

De Waalsprong is al jaren een fel omstreden punt in het gebied. De zes Betuwse gemeenten, die zich hebben verenigd in het 'Pact van Doornenburg' (Bemmel, Elst, Gendt, Heteren, Huissen en Valburg) willen er niet aan meewerken omdat ze vrezen dat de nieuwe Nijmeegse stadswijk (12.000 woningen) de identiteit van het gebied aantast. Er moet bovendien een belangrijk kassengebied voor wijken. Nijmegen kiest voor de sprong over de Waal omdat het op eigen grondgebied geen uitbreidingsplannen meer kan verwezenlijken. De Betuwse gemeenten zien liever dat de bouw van de nieuwe woningen wordt verspreid over een aantal gemeenten. Zij verzetten zich bovendien fel tegen de plannen omdat Nijmegen de grond van de nieuwe stadswijk wil annexeren; alleen zo kan de gemeente ook de financiële tegemoetkomingen van het rijk binnenhalen om de woningbouwplannen te betalen.

Het Gelders provinciebestuur dwingt Nijmegen en de Betuwse gemeenten nu opnieuw om tafel te gaan zitten. Het stelt beide partijen voor om tot een convenant te komen: de gemeenten zouden hun grondgebied niet hoeven afstaan als zij Nijmegen financieel tegemoet komen bij het realiseren van de plannen. Lukt het toch niet tot overeenstemming te komen, dan zal het provinciebestuur in november zelf overgaan tot het aanbrengen van grenscorrecties, zo heeft het dreigend laten weten.