Geen overeenstemming spoorwegen en bonden over sociaal plan

ROTTERDAM, 4 MAART. De Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden hebben gisteren geen overeenstemming bereikt over het sociaal plan voor de reorganisatie "Sporen naar '96'. De vakbonden eisen van de NS-directie de garantie dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De directie wil alleen de intentie uitspreken dat ze dit soort ontslagen zullen vermijden.

Dinsdag maakten de NS bekend in de komende vijf jaar 3.500 arbeidsplaatsen te schrappen. Bij het spoorwegbedrijf werken 28.000 mensen. De NS verwachten voor 1993 een verlies van 100 miljoen gulden. Voor de werknemers die "overtollig' worden, zullen de NS en de vakorganisaties een sociaal plan opstellen. Het overleg over dit plan wordt op 11 maart voortgezet. In de tussentijd raadplegen de vakbonden hun leden. De onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), die op 11 maart zouden beginnen, zijn opnieuw uitgesteld.

De vakbonden en de directie verschillen op een aantal punten van mening. Zo eisen de vakorganisaties dat het sociaal plan tot en met 1998 loopt, als de reorganisatie is afgerond. De spoorwegen willen een sociaal plan met een looptijd van twee jaar. In deze tijd zullen de NS naar vervangend werk voor de "overtollige' personeelsleden zoeken. Hebben de spoorwegen na twee jaar geen vervangende arbeid gevonden, dan kan een werknemer ontslagen worden. De vakbonden eisen de garantie dat niemand gedwongen het bedrijf hoeft te verlaten.

Ook over het begrip "passende arbeid' zijn bonden en directie het niet eens. Onder passende arbeid verstaan de NS ander werk, waarbij iemand hetzelfde salaris verdient. De vakbonden vinden dat de aard van het werk, de leeftijd en het opleidingsniveau ook mee moeten tellen. Tenslotte ruziën de bonden en de directie over de uitkeringen voor mensen, jonger dan 55 jaar. De spoorwegen willen de wachtgeldregelingen schrappen. Voor de 55-plussers in het bedrijf is de directie bereid de WW-uitkeringen aan te vullen tot 75 procent van het laatstverdiende loon, terwijl de bonden 80 procent eisen.

De spoorwegbonden zien de verdere onderhandelingen somber in. Vanavond al zullen in een aantal steden de leden van de Vervoersbond FNV worden geraadpleegd. De FNV-bond zal nog niet tot stakingen oproepen. “De werknemers kunnen beter hun kruit drooghouden tot er een formeel conflict op tafel ligt”, aldus een woordvoerder. Een formeel conflict ontstaat als het overleg wordt afgebroken.

De Vervoersbond FNV benadrukt overigens dat eventuele overeenstemming over het sociaal plan niet betekent dat de bond akkoord gaat met het aantal van 3.500 te schrappen arbeidsplaatsen. “Op iedere afdeling zullen we de reorganisatie ter discussie stellen.”