Eszet (6)

Naar aanleiding van de in W&O van 18 febr. uiteengezette methode voor een ß op een MS-DOS computer lijkt het mij dienstig te melden dat ook voor de gebruiker van de Apple computer de niet op het toetsenbord voorkomende lettertekens en symbolen onder handbereik liggen.

Met het programmaatje PopChar ontstaat de mogelijkheid om een tijdelijk venstertje te laten verschijnen met daarin àlles dat beschikbaar is in het lettertype dat op dat moment in gebruik is. Het laten verschijnen van het venstertje gebeurt door met de muis in een hoek van het beeldscherm te gaan staan en te klikken. Het venster blijft open zolang men de muisknop vasthoudt. Door vervolgens met de muis het gewenste teken aan te wijzen en de muisknop los te laten verschijnt het gekozen teken in de tekst op de plaats van de cursor en verdwijnt het venstertje weer. Mooi is dat bij het aanwijzen van een teken in de rechterbovenhoek van het venster de toetscombinatie verschijnt waarmee het teken gemaakt kan worden, zodat ook zij die liever niet steeds naar de muis grijpen geholpen worden.

Te koop is het programma niet, want gratis. Mij is PopChar door een behulpzame kennis toegeschoven. Heeft u het niet, denk dan niet dat uw kennissen niet behulpzaam zijn. Waarschijnlijk weten ze niet dat u nog zonder moet doen. Ik stel me voor dat enig gericht telefoneren afdoende is om een exemplaar in bezit te krijgen.

    • Marcus Dijkstra