EEN NIEUWE ORGANISATIE TEGEN DE VERENMODE; De vogel als wereldburger

In het maartnummer van het tijdschrift "Vogels' staat meer te lezen over BirdLife International. Vogelbescherming Nederland, Driebergseweg 16c, Zeist. Inl (Vogelinfolijn) 03404-37773.

Om respect voor landsgrenzen hoef je bij de natuur niet aan te komen. De natuur kruipt, loopt, zwemt en vliegt waar ze gaan kan. Het luchtruim is grenzeloos, en dat geldt in even sterke mate voor zijn bewoners, de vogels. Die zijn al eeuwen het symbool voor ongehinderde migratie, voor reislust en vrijheid. Vogels waren al duizenden jaren wereldburgers toen CNN ons begon duidelijk te maken dat je de wereld als een dorp kunt beschouwen. Vogels zijn goed zichtbaar, vaak fraai gekleurd, meestal ongrijpbaar maar toch dichtbij. Tel daarbij op hun zuivere zang en interessante gedrag, en je hebt hun aantrekkingskracht geschetst. Deze aantrekkingskracht leidde aan het eind van de vorige eeuw tot de behoefte om vogels te beschermen. Grote aantallen sterns werden gedood, omdat ze opgezet zo mooi in de huiskamer stonden of als bosje veren dameshoeden zo prachtig sierden. Vogelliefhebbers verenigden zich in hun strijd tegen de verenmode.

Deze week is in Amsterdam een nieuwe wereldorganisatie voor de bescherming van vogels opgericht, BirdLife Internationaal. Nu al zijn 21 nationale vogelbeschermingsorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, tot de organisatie toegetreden. De noodzaak om de bescherming van vogels wereldwijd aan te pakken, spreekt uit de cijfers. Van de negenduizend bekende vogelsoorten worden er op het moment duizend met uitsterven bedreigd. Zij dreigen de Dodo, die in 1660 uitstierf, achterna te gaan. Vijfduizend vogelsoorten nemen in aantal af. Een belangrijke bedreiging voor vogels is de grootschalige vernietiging van biotopen. Als gevolg van het kappen van duizend vierkante kilometer tropisch regenwoud in Maleisië bijvoorbeeld, kwamen naar schatting 2,4 miljoen vogels om. Maar ook de intensivering van de landbouw, vangst en handel in wilde vogelsoorten, vervuiling van water (olie!) en lucht en de jacht op trekvogels eisen hun tol. In BirdLife Internationaal hebben verschillende nationale vogelbeschermingsorgansiaties zich verenigd. De organisatie beschikt over de meest actuele resultaten van onderzoek naar vogels en hun leefmilieu.

BirdLife koopt gebieden aan en beheert ze, stelt educatieve programma's op en lobbyt op nationaal en internationaal niveau. Een goed voorbeeld van een BirdLife-project is in Spanje te vinden. De intensivering van de landbouw en grootschalige irrigatieprojecten, gesubsidieerd door de EG, vormen een bedreiging van de steppelandschap daar. Meer dan de helft van alle (bedreigde) "grote trappen' leeft hier. Ook de "kleine trap' en de "kleine torenvalk', behorend tot de groep van duizend met uitsterven bedreigde vogelsoorten, vinden hun toevluchtsoord op de Spaanse steppen. In de Ebro-vallei, ten zuiden van Zaragossa, kocht de Spaanse partner van BirdLife een ongeschonden stuk steppelandschap van zeshonderdvijftig hectare aan. Hier werken vrijwilligers en professionals voor een al lang bestaand ideaal: de bescherming van vogels, wereldburgers bij uitstek.

    • Jan Bonjer