Dyslexie

In het artikel Gevraagd: begrip, geen medelijden (bijlage W&O 25 febr.'93) is door een redactionele ingreep een verkeerde indruk ontstaan.

De moeder van de dyslectische leerling, Daan, geeft aan dat ze over de aanpak van dyslexie door Daans juf op de lagere Vrije School zeer tevreden is. Zeer teleurgesteld is zij over de visie op dyslexie zoals ze die tegenkwam op een Vrije School voor voortgezet onderwijs die zij in het kader van de schoolkeuze voor Daan bezocht.