BIJKLUSSENDE HOOGLERAREN

In het artikel "Ritzen op zoek naar "totaalbeleid' voor bijklussen' (NRC Handelsblad, 27 februari) suggereren de redacteuren Paul Wessels en Robert van de Roer in één van hun vragen aan de minister, dat onder meer ook de Katholieke Universiteit Brabant al jaren privé-betalingen aan individuele hoogleraren verstrekt in het kader van post-doctoraal beroepsonderwijs.

Binnen de Katholieke Universiteit Brabant verzorgt het TIAS (Tilburgs Instituut voor Academische Studies) de post-doctorale beroepsopleidingen. TIAS is een instituut, dat voor wat betreft bevoegdheden en financiën inpandig in de KUB zit. Docenten die bij de KUB regulier in dienst zijn en bij het TIAS colleges verzorgen, worden hiervoor niet privé betaald bovenop hun reguliere salaris. De daarvoor te ontvangen vergoeding gaat naar de vakgroepen en faculteiten waarvan de docenten aan het TIAS zijn "uitgeleend'. Derhalve blijft de vergoeding vanuit TIAS binnen de reguliere KUB-geldstroom. Met dat geld wordt bijvoorbeeld nieuwe literatuur aangeschaft of worden congressen bezocht. Dat laat overigens onverlet dat gastdocenten, die geen reguliere aanstelling hebben aan de KUB wel betaald worden, hetzij privé, hetzij rechtstreeks via hun organisatie.

    • Directeur Tias
    • Drs. R.W.E. Wildeboer