BELADINGSGRAAD

De kritische beladingsgraad geeft aan bij welke kosten er nog winst gemaakt kan worden (NRC Handelsblad, 25 februari). Het is van groot belang voor de KLM om de kosten naar beneden te brengen, waardoor de kritische beladingsgraad daalt. In het boekjaar 1976/'77 verdiende de KLM 77 miljoen gulden bij een bezettingsgraad van slechts 55.2 procent. De kritische bezettingsgraad was echter 53.1 procent. Een verschil van slechts 0.9 procent.

In 1982/'83 waren de cijfers 61.7 en 61.6 procent. De ééntiende procent verschil betekende een winst van 41 miljoen gulden.

De directie schreef in het verslag: “Voor een gezonde ontwikkeling is verbetering van de rentabiliteit noodzakelijk; hiervoor is ook een zorgvuldige beheersing van de kostenontwikkeling vereist.”

In 1990/'91 was de kritische beladingsgraad(kosten!) gestegen tot 76.9 procent. Er werd een groot verlies geleden. Bus- en treinondernemingen halen zelden zo'n hoge beladingsgraad. Het vliegtuigticket is bovendien te goedkoop.

Het publiek en de consumentenorganisaties vinden altijd dat het goedkoper kan. Service en kwaliteit en vooral veiligheid kosten geld. Een troost is dat het vliegtuigticket in 1993 goedkoper is dan in 1960. Van welk produkt kan dat gezegd worden?

    • Peter Steinmetz
    • Gepensioneerd Purser