Amsterdam zoekt plaats voor bronzen vrouwentorso

AMSTERDAM, 4 MAART. De bronzen vrouwentorso die vorige week vrijdag door gemeenteambtenaren uit het trottoir van het Amsterdamse Oudekerksplein werd gelicht, wordt teruggeplaatst. Op last van de wethouder van cultuur, E. Bakker (D66), zal het beeldje, dat door een anonieme kunstenaar werd geschonken aan de stad, op een nog nader te bepalen plek worden gezet.

De vrouwentorso verscheen begin vorige maand onaangekondigd en zonder toestemming van de autoriteiten tussen de kasseien in het Wallengebied. Het is het vierde beeld in een reeks die de afgelopen elf jaar door een anonieme kunstenaar aan Amsterdam is geschonken. Het werd meteen inzet van strijd tussen burgers die het mooi vonden, of er aanstoot aan namen, en ambtelijke diensten.

Eind vorige week verwijderde de dienst Stedelijk Beheer het beeldje, nadat omwonenden hadden geklaagd over een verondersteld seksistisch karakter van het beeld. Bovendien zou het beeldje hinder hebben veroorzaakt in de vorm van geluidstrillingen.

Naar nu blijkt is wethouder Bakker al enige tijd van de bezwaren tegen het beeldje op de hoogte, aangezien zijn eigen secretaresse tot de klagers behoort. “We lachen hier wat af sinds die toestand is ontstaan”, aldus Bakker, die onderstreept dat hij zelf geen bemoeienis heeft gehad met de afhandeling van de klacht. Over het mogelijk seksistische karakter van het beeldje laat de wethouder zich niet uit, maar de klachten over geluidsoverlast acht hij terecht. “Er liggen daar oude kelders in de grond. Als je er overheen loopt, trilt dat erg door in de huizen eromheen.”

Niet alle omwonenden toonden zich ingenomen met de verwijdering van het beeld. De politie moest eraan te pas komen om een hoog oplopende ruzie te sussen die onstond toen gemeentewerkers de torso, met een blok beton in de bodem verankerd, uit de grond takelde. De ambtelijke dienst bleek eigenmachtig tot handeling te zijn overgegaan, ondanks het feit dat Bakker zich daags tevoren op de tv enthousiast toonde over het initiatief.

Pag.3: "Nieuwe ligplaats mag geen overlast veroorzaken'

De wethouder laat zich niet uit over de plaats waar het beeldje weer zal worden ingemetseld. “Het wordt een plek waar het beeld geen overlast geeft”, aldus Bakker. “Maar niet ergens in Osdorp.”

Bakker beheert deze week de portefeuille Stedelijk Beheer in verband met de vakantie van zijn collega en partijgenoot mr. R. ten Have. “Als plaatsvervanger wil ik niet onmiddellijk mijn zin doordrijven”, aldus Bakker.

Een bijkomend probleem is dat de torso volgens Bakker formeel gesproken wordt behandeld als een gevonden voorwerp. In principe heeft de rechtmatige eigenaar drie maanden de tijd het beeldje op te halen uit de boedelopslag, voordat de eigendom aan de gemeente vervalt. “Als ik het nu bij wijze van spreken laat inmetselen in het Waterlooplein, hier voor de deur, en de eigenaar eist het terug, krijgen we helemaal een soort Peyton Place”, aldus Bakker.

De bronzen vrouwentorso is het vierde beeld in een reeks die de afgelopen elf jaar door een anonieme kunstenaar aan Amsterdam werd geschonken. Eerder verschenen een man met vioolkist, een zagertje in een boom en een violist in de vloer van de Opera.

    • Steven Adolf