VN: speciale rapporteur over racisme

GENEVE, 3 MAART. De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft gisteren besloten een speciale rapporteur aan te wijzen, die huidige vormen van racisme en vreemdelingenhaat moet onderzoeken.

Turkije had hiertoe een voorstel ingediend, dat met algemene stemmen werd aanvaard. Een taak van de rapporteur wordt om na te gaan of er nieuwe vormen van racisme zijn en of de huidige methoden in de strijd daartegen nog voldoen. In de discussies die aan het besluit vooraf gingen, werden westerse landen, en vooral Duitsland, gekritiseerd voor het geweld dat aldaar plaatsheeft tegen buitenlanders. De resolutie, een duidelijke compromistekst, noemde echter geen land bij naam. De Europese Gemeenschap kon mede daarom de benoeming van een bijzondere waarnemer ondersteunen. De 53 VN-lidstaten stemden ermee in dat de rapporteur voor een periode van drie jaar wordt benoemd. (DPA)