Tweede Kamer achter Maij over PTT-geld

DEN HAAG, 3 MAART. Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, VVD en SGP vindt net als minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) dat de opbrengst van de verkoop van de staatsaandelen PTT aan investeringen in de infrastructuur moet worden besteed.

Dat bleek gisteren in een debat dat op verzoek van de VVD werd gehouden. In het debat etaleerden CDA-minister Maij-Weggen en PvdA-minister Kok (financiën) hun meningsverschil dat vorige week al bleek. Kok wil niet ingaan op de eis van Maij-Weggen; hij wil de mogelijkheid openhouden dat de opbrengst van de PTT-aandelen (gedeeltelijk) voor andere doeleinden wordt gebruikt, in het bijzonder het financieringstekort van de overheid. In die opvatting wordt Kok gesteund door de fracties van PvdA en D66.

Of de steun van de Kamermeerderheid voor Maij-Weggen blijvend is, is de vraag. CDA'er Terpstra zei dat zijn fractie pas bij het totale pakket aan bezuinigingsmaatregelen, dat Kok de Kamer nog moet voorleggen, een definitief oordeel zal geven. Maar vooralsnog wenste hij de minister van verkeer en waterstaat “niet alleen een rechte rug, maar ook stevige knieën toe”. Ook Maij-Weggen hield een slag om de arm. Dat de PTT-opbrengst volledig (“in elk geval een aanzienlijk deel”) aan rails en wegen moet worden besteed zou bij de komende begrotingsdiscussies in het kabinet haar “inzet” worden, maar “dat wil niet zeggen dat de uitslag al beslecht is”.

Maij-Weggen had er “geen centje spijt” van dat ze vorige week zo openlijk afstand had genomen van de opvattingen van haar collega Kok. “Soms kan het goed zijn als een minister eens wat tegengas geeft en zijn intenties weergeeft”, aldus Maij-Weggen. Kok was minder gecharmeerd van de discussie die hij als gevolg van dit conflict nu in de Kamer moest voeren. “Dat houdt je maar van je werk af.” Hij wees erop dat de financiële problemen van het kabinet “buitengewoon fors” zijn. Behalve de miljarden die het kabinet in 1994 moet bezuinigen, moet het ook nog een oplossing zien te vinden voor een bedrag van 750 miljoen over dit jaar.