"Tekort bij museum op directeur verhalen'

DEN HAAG, 3 MAART. Voormalig directeur van het Haags gemeentemuseum R. Fuchs kan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het financiële tekort van 3,9 miljoen gulden dat onder zijn bewind bij het Haagse museum is ontstaan. De Rotterdamse hoogleraar in het burgerlijk recht prof.mr.drs. H.P.J. Ophof stelt dat hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk is als blijkt dat Fuchs uitgaven heeft gedaan zonder daartoe te zijn gemachtigd.

De fractie van de PvdA in de Haagse gemeenteraad wil onderzoeken of er juridische mogelijkheden bestaan om de schade op Fuchs te verhalen. Fuchs is inmiddels benoemd tot directeur van het Amsterdamse Stedelijk Museum.

Ook de begroting van het Stedelijk in Amsterdam is vorig jaar vrijwel zeker overschreden. Een aantal kostbare tentoonstellingen en manifestaties die de vorige directeur W. Beeren organiseerde, zijn daarvan de oorzaak. Dit zegt de Amsterdamse wethouder van cultuur, E. Bakker (D66). Hij voorziet niet dezelfde problemen als in Den Haag, omdat het tekort in Amsterdam binnen de volgende museumbegrotingen moet worden gecompenseerd. Het raadslid B. Holvast (Groen Links) heeft B en W van Amsterdam schriftelijk gevraagd hoe hoog de overschrijding is, en hoe de wethouder “een herhaling van de Haagse rampspoed” wil voorkomen.

Volgens prof. Ophof is een directeur van een gemeentemuseum “door het gemeentebestuur gemachtigd om uitgaven te doen, voor zover die binnen de begroting vallen. Doet iemand uitgaven zonder die machtiging, dan treedt hij dus buiten zijn bevoegdheden. Ik sta op enige afstand, dus ik weet niet of er omstandigheden zijn waardoor de gemeente medeschuldig zou kunnen zijn en de directeur daarom minder aansprakelijk. Maar in principe kan de mandaatgever - het gemeentebestuur - stellen dat hij geen verantwoordelijkheid wenst te dragen voor uitgaven waarvoor hij geen mandaat heeft gegeven.”

Ophof geldt als deskundige op het gebied van hoofdelijke aansprakelijkheid bij bestuurders. Hij was in de jaren '80 als jurist nauw betrokken bij de afhandeling van een aantal geruchtmakende faillissementen van bedrijven, waarvan bestuursleden later hoofdelijk aansprakelijk werden gesteld wegens wanbeleid.

Fuchs heeft inmiddels laten weten dat de schuld voor het tekort naar zijn mening op ongenuanceerde wijze bij hem is gelegd. Hij wil de verantwoordelijkheid niet van zich afschuiven, maar zegt eerst de resultaten te willen afwachten van een onderzoek naar omvang en ontstaan van de overschrijdingen. De verantwoordelijk Haagse wethouder, A. van den Berg, treedt om deze zaak af.